Chứng nhận chất lượng

ISO 2004
ISO 2004
ISO 2005
ISO 2005
ISO 2006
ISO 2006
bapcertifiedin
BAP Certified
iso-2200_in
ISO 2200
ISO 2007
ISO 2007
ISO 2008
ISO 2008
ISO 2009
BAP Certified
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200

TRIẾT LÝ KINH DOANH


BA TỐ
   CHẤT LƯỢNG TỐT
   UY TÍN TỐT
   DỊCH VỤ TỐT

    Uni - President Việt Nam luôn thực hiện tốt phương châm chung của tập đoàn là "Ba tốt" và "Một hợp lý" theo chủ trương của Chủ tịch Wu Hsiu-Chi. Chính là Chất lượng tốt, Uy tín tốt, Dịch vụ tốtGiá cả hợp lý.

    Cung cấp cho khách hàng sản phẩm chất lượng tốt nhất với kỹ thuật sản xuất hiện đại và áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng HACCP, ISO 9001:2000 với hy vọng làm hài lòng và mang lại lợi nhuận cao nhất cho khách hàng.

MỘT HỢP LÝ
   GIÁ CẢ HỢP LÝ

 


 hinhctymoi  tieptan  vanphongchinh
visuckhoeccongdong